beats by dre cheap

Katunski Dragušac(Senecio rupestris)familija Asteraceae-glavočike

Naseljava eko sisteme planinskog pojasa.Pretežno raste na tlu čija je PH-vrijednost od5,5 do 7,0 i nalazi se na karbonatnim stijenama.Izrazita je heliofita.

Botanički vrt
http://botanickivrt.blogger.ba
05/09/2011 22:41