beats by dre cheap

MAČJI REPAK (Phleum pratense l.) Fam. Poaceae-zeljaste

Naseljava mezokserofilne livade i pašnjake. Kao krmna biljka ima veliku vrijednost pa se uzgaja i proizvodi sorte sa viskom prinosima.

Botanički vrt
http://botanickivrt.blogger.ba
01/06/2009 20:52