Botanički vrt

BILJKE SARAJEVSKE REGIJE..

31.07.2009.

Babin Zdravac Geranium Molle familija Geraniceae(iglice)

Često je nalazimo kao korov na zapuštenim zemljištima.Smanjuje mlječnost kao krma i uzrokuje kiseljenje i grušanje mlijeka.Ljekovita je biljka.

31.07.2009.

Crveni Zdravac Geranium Robertianum familija Geraniceae(iglice)

Raste u svjetlim šumama uz ograde i puteve.To je jednogodišnja biljka dužine do 20 cm.Ljekovita je biljka.

31.07.2009.

Uspravna petoprsta ( Potentilla erecta )familija Rosaceae(ruže)engl.Tormentilla

Raste po proplancima šuma i vlažnim livadama.Ljekovita je biljka naročito korijen koji je crvene boje.

29.07.2009.

SAPUNIKA SAPONARIA OFFICINALIS FAMILIJA (CARYOPHYLLACEAE) (KARANFILI)

Raste kraj rjeka,potoka i puteva na pjeskovitom tlu.Ljekovita je biljka.

29.07.2009.

NEVEN CALENDULA OFFICINALIS FAMILIJA (ASTERACEAE) (GLAVOČIKE)

Može se naći pored puteva i zapuštenih zemljišta .Inače se uzgaja po vrtovima i alejama kao ljekovita i dekorativna biljka.

29.07.2009.

ČIČAK ARCTIUM LAPPA PORODICA (ASTERACEAE) (GLAVOČIKE)

Dvogodišnja biljka koja raste po zapuštenim neobrađenim mjestima.Ljekovita je biljka.

23.07.2009.

Divlja žalfija Salvia Pratensis familija Lamiaceae (usnatice)

Rasprostranjena na prosoru Evrope i Jugozapadne Azije.Slaba je krma.Medonosna je i ljekovita biljka.

23.07.2009.

Mečja Šapa Heracleum sphondylium familija Apiaceae (Štitarke)

Rasprostranjena na vlažnim livadama i ruderalnim staništima na dubljim azotnim tlima.

23.07.2009.

Repuh-Repušina Patasites Hybrides familija Asteraceae(glavočike)

Raste na vlažnim mjestima pored puteva potoka i rijeka.Ljekovita je biljka.

22.07.2009.

Mali Šuškavac Rhynanthus minor L.familjiaScrophulariceae(zijevalice)

Naseljava sve vrste ekosistema do gorskog pojasa.Zbog prisustva otrovnih glikozida rhinantina ubraja se u slabo otrovne biljke.

22.07.2009.

Gola Sita Juncus Effesus familija juncaceae(site)

Raste oko izvora potoka i bara od nizijskog do gorskog pojasa.Kao krma veoma je loša zbog prisustva SiO2.

22.07.2009.

Majčina Dušica thymus serpilium l.familija Lamiaceae(usnatice)

Pripada subatlanskoj-submediteranskoj vrst koja je rasprostranjena po cijeloj Evropi sem Sjrverne.Ljekovita je i medonosna biljka.

21.07.2009.

Konopljuša Eupatorium Cannabinum L.familija Asteraceae(Glavočike)

Nalazimo je na rubovima listopadnih i četinarskih šuma uz ceste potoke i rijeke.LJekovita je biljka.

21.07.2009.

Češljasti Različak Centaurea scabiosa familija Asteraceae(Glavočike)

Raste od submediteranskog do subalpinskog pojasa.Naseljava kserotermne pašnjake krečnjačkih i dolomitnih kamenjara.

21.07.2009.

Suručka ili Suručica Filipendula Ulmaria familija Rosaceae(ruže)

Raste po higrofilnim livadama i pašnjacima od nizina do gorskog pojasa.Traži svježa i humozna tla.LJekovita je biljka.

20.07.2009.

PAŠNJAČKI OMAN (INULA SALICINA L) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Raste po planinskim pašnjacima i livadama . Ljekovita je biljka.

20.07.2009.

ZELJASTA BJELOGLAVKA (DORYCNIUM HERBACEUM) FAMILIJA (FABACEAE) (mahunarke)

Raste na kamenjarskim pašnjacima , na plitkim tlima gdje pH varira izmedju 6,5-6 . Zbog suhog i kožastog lišća slaba je krmna biljka.

20.07.2009.

LAZARKINJA CRVENA (ASPERULACYNAMCHICA L)FAMILIJA (RUBIACEAE) (broćevi)

Nalazimo je na plitkim karbonatnim i pjeskovitim tlima gdje je pH vrijednost od 6-8.Ubraja se u skupinu ljekovitih i ukrasnih biljaka.

19.07.2009.

DUPČAC (Teucrium chamaedrys l.) Familija Lamiaceae-Usnatice

Ratse kao polužbun na sunčanim mjestima po livadama i pašnjacima. Ljekovita je biljka protiv proljeva i infekcije probavnih organa.

19.07.2009.

VELIKA KRVARA-JARČIJA BRADA (Sanguis orba officinalis l.) Familija Rosaceae-Ruže

Živi u ekosistemima higrofilnih livada i pašnjaka. Dobra je pčelinja paša i ljekovita je biljka.

19.07.2009.

BODLJIKAVI GLADIŠ (Ononis spinosa l.) Familija Fabaceae -mahunarke

Pripada submediteranskom Evroazijskom flornom elementu. Kao mlada dobra je krma. Medonosna je i ljekovita biljka.

18.07.2009.

Veliki volujak.ognjica,žuti kolotoč(Telekia specioza).familija Asteraceae(glavočike)

Raste uz obradive površine i putove, na svježim i vlažnim zemljištima. Naraste i preko 2m. Medonosna je i ljekovita biljka.

18.07.2009.

Kiprovina-Vrbica Chamaenerion Angustifolium familija Oenotheraceae(pupoljke)

Raste na šumskim čistinama i snjegolomima često u gustim populacijama sa heliofilnim vrstama.Medonosna je i jestiva biljka.

18.07.2009.

Ranik- Senecio Fuchsii familija Asteraceae(glavočike)

raste na svježim zemljištima u manjim ili većim grupama.

17.07.2009.

Mačkina djetelina-ranjenik Anthyllis vulneraria L.familija Fabaceae(mahunarke)

Veoma varijabilna vrsta.Dobra je krma i ljekovita je biljka.

17.07.2009.

Ranilist Betonika officinalis familija Lamiaceae(usnatice)

RAste na neutralnim do umjereno kiselim humoznim zemljištima od nizina do brdskog vegetacijskog pojasa.Zbog tanina kojeg sadrži oko 12%upotrebljava se za liječenje rana.

17.07.2009.

naprstak-žućkasta pustikara Digitalis Grandiflora familija Scrophulariaceae (zijevalice)

Nalazimo je na rubovima šuma prosjecima i čistinama od planinskog do sub alpinskog pojasa.Spada među najvažnijelijekove protiv srčanih bolesti.

16.07.2009.

ODOLJEN - MACINA TRAVA (VALERIANA OFFICINALIS L) FAMILIJA (VALERIANACEAE) (odoljeni)

Nalazimo je u pojasu bukovo-jelovih šuma i klekovine bora.Kao ljekovita biljka dobija se mnogo-plantažnim uzgojem.

16.07.2009.

OBIČNA IVANČICA (LEUCANTEMUM VULGARE ) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Rasprostranjena širom svijeta kao dekorativna biljka.Veoma komleksna vrsta sa puno sestrinskih vrsta,podvrsta varijeteta i formi . Ljekovita je i krmna biljka.

16.07.2009.

RAZLIČAK - ZEČINA (CENTAUREA JACEA L) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Nalazimo je uz putove i ruralna naselja kao i u hrastovim i grabovim šumama.Medonosna je i ljekovita a takodje i dekorativna biljka.

14.07.2009.

KLINČIĆ ŠARENI - ŠARENI KARANFIL (DIANTHUS DELTOIDES L) PORODICA (CARYOPHYLLACEAE) (karanfili)

Višegodišnja pri dnu odrvenjela biljka.Često je nalazimo na kiselim livadama i pašnjacima brdskog i gorskog pojasa.Koristi se kao dekorativna vrsta za urađenje prostora gdje dominira kamen.

14.07.2009.

PURPURNI BROĆ (ASPERULA PURPUREA L) FAMILIJA RUBIACEAE (broćevi)

Najveću brojnost postiže u kamenjarskim pašnjacima i borovim šumama.

14.07.2009.

IVANJSKO CVIJEĆE - ŽUTA BROĆIKA (GALIUM VERUM L ) FAMILIJA (RUBIACEAE) (broćevi)

Široko rasprostranjena euroazijska sub-mediteranska vrsta koja naseljava mezokserofilne livade i pašnjake.Medonosna je i ljekovita biljka.

13.07.2009.

DIVIZMA (VERBASCUM PHLOMOIDES L) FAMILIJA (SCROPHULARIACEAE) (zjevalice)

Dvogodišnja ili trogodišnja biljka koja naraste i preko jedan metar visine.Raste uz potoke , putove zatim šumskim čistinama na pjskovitom tlu.Ljekovita je biljka.

13.07.2009.

DOBRODEVA (CAMPANULA PERSICIFOLIA L) FAMILIJA (CAMPANULACEAE) (zvončići)

Raste na umjereno suhim rastresitim kiselim zemljištima do brdskog vegetacijskog pojasa.

13.07.2009.

POVRATIČ (TANACENUM MACROPHYLLUM) FAMILIJA (ASTERACEAE) (glavočike)

Raste na mjestima koja obiluju vlagom gdje se zadržava snijeg i na svježim ,rahlim ,humoznim i ilovičastim zemljištima od brdskog do alpinskog regiona.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

ČUVARKUĆA (SEMPERVIVUM TECTORUM L) FAMILIJA IRIDACEAE (perunike)

Trajna zeljasta biljka sa debelim listovima.Raste po krovovima kuca , stijenama i zidovima.Izrazita je heliofita.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

PETROVAC ( AGRIMONIA EUPATORIA L) FAMILIJA ROSACEAE (ruže)

Raste na sunčanim mjestima uz puteve i livade.Ljekovita je biljka.

03.07.2009.

ROSOPAS - ZMIJSKO MLIJEKO (CHELEDONIUM MAJUS ) PORODICA PAPAVERACEAE (makovi)

Raste po stijenama , zidovima i živicama .Lako se raspoznaje, kada se otkine list poteče tamno-žuto mlijeko.Ljekovita je biljka.

02.07.2009.

ZEČIJA LOBODA (HIERACIUM PILOSELLA L) FAMILIJA ASTERACEAE (glavočike)

Raste od brdskog do subalpinskog pojasa. Ljekovita je biljka.

02.07.2009.

ŠUŠULJ - MODAR KAMENIČAK (PETROR HAGIA SAXIFRAGA) FAMILIJA CARYOPHYLLACEAE ( karanfili)

Ova vrsta naseljava suha i topla staništa submediteranskog , brdskog i gorskog pojasa.

02.07.2009.

OBIČNA PRŽENICA (KNAUTIA ARVENSIS L) FAMILIJA DIPSACACEAE (češljugovine)

Višegodišnja biljka koju najčešće nalazimo na mezofilnim livadama i pašnjacima u nizijskom i brdskom pojasu.Ljekovita je vrsta jer sadrži tanine i saponozide.

01.07.2009.

KANTARIJA -GORČICA ( Centarium erythraearafn. ) Familia Gentianae -Sirištare

Raste po umjereno suhim livadami pašnjacima, od nizina do supalpinskog pojasa. Ljekovita je biljka.

01.07.2009.

ŽUTI KANTARION ( Hypericum perforatum l. ) Familia: Hipericaceae-Pljuskavice

Raste po pašnjacima uz ceste i napuštenom zemljištu. Ljekovita je biljka.

01.07.2009.

MALA KRVARA ( Sanguisorda minor scop.) Familija Rosaceae-ruža

Raste u ekosistemima kserostermnih pašnjaka. Dobra je krmna i pčelinja paša. Ljekovita je biljka ( korijen ).

Botanički vrt
<< 07/2009 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Za sve informacije, facebook profil : http://www.facebook.com/kemal.colak.948?fref=ts
BILJKE SARAJEVSE REGIJE-SADRŽAJ:
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
482659

Powered by Blogger.ba