Botanički vrt

BILJKE SARAJEVSKE REGIJE..

29.05.2009.

SURUČICA (FILEPENDULA VULGARIS MOENCH ) FAMILIA ROSACEAE (ruže)

Nalazimo je najčešće na bazičnim zemljištima submediteranskog , brdskog i gorskog pojasa.Listovi i gomolji ove biljke su jestivi.

29.05.2009.

ŠIROKOLISNI GRAHOR (LATHYRUS LATIFOLIUS L) FAMILIA FABACEAE (mahunarke)

Naseljava livade i pašnjake sa bazičnim neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.Medonosna je biljka.

29.05.2009.

VRANINO OKO (PARIS QUADRIFOLIA L) FAMILIA LILIACEAE (liljani)

Raste u polavnim šumama i mezofilnim zajednicama .Otrovna je biljka ali ima primjenu u narodnoj medicini.

26.05.2009.

DVOLISNI GOROCVJET-VIMENJAK (PLANTHERA BIFOLIA) FAMILIJA ORCHIDEAE (kaćuni)

Raste na umjereno suhim i svježim neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.Cvjetovim mogu biti bijeli , žućkasti ili zelenkasto bijeli.Vrlo lijepo miriše i lijepog je izgleda pa se nekontrolisano uništava.U nekim zemljama je zaštćena vrsta.

26.05.2009.

KAĆUNAK PJEGAVI (DACTYLORHIZA MACULATA L) FAMILIJA ORCHIDACAE (kaćuni)

Zastupljen u listopadnim, cetinarskim i mješovitim šumama pretežno na rubovima.Medonosna i ljekovita vrsta.

26.05.2009.

KACUN-SALEP DACTYLORHIZA SAMBUCINA FAMILIJA ORHIDACEAE (kaćuni)

Naseljava gorske pašnjake i livade. Cvjetovi mogu biti svjetlo-žuti ili purpurno crveni.

25.05.2009.

KRAVORINA- ŽUTA TRAVA ( Smyrnium perfoliatum L.) Familija Umbelliferae- Štitarke

Nalazimo je na rubovima šuma i planinskim pašnjacima. Dekorativna je biljka pa je često uzgajamo u vrtovima.

25.05.2009.

ŽUTI ZVJEZDAN ( Lotus corniculatus l.) Familija Fabaceae (mahunarke)

Livadska biljka od nizina pa do gorskog pojasa. Listovi zvjezdana bogati su vitaminima pa ih u nekim zemljama jedu kao proljetnu salatu ili varivo.

25.05.2009.

LIVADSKI GRAHOR ( LATHYRUS PRATENSIS L.) Familija Fabaceae (mahunarke)

Široko rasprostranjena vrsta koja naseljava ekosisteme mezofilnih i higrofolnih livada. Izrazita je heliofita.

24.05.2009.

ČEKUNJUŠA CRNA (Crepis biennis l.) Familia Asteraceae (Glavočike)

Umjereno kontinentalna evropska vrsta koja optimum nalazi u mezofilnim livadama i pašnjacima.

24.05.2009.

UŠAC- RUMENIKA ( Lychnis flos cuculi l.) Fam. Caryophyllaceae (Karanfili)

Izrazita je heliofita i naseljava higromezifilne livade, te poplavna područja.

24.05.2009.

CRNI GRAHOR ( Lathyrus niger ) Fam. Fabaceae(Mahunarke)

Raste na svijetlim, umjereno kiselim zemljištima, od nizina sve do planinskog pojasa.

17.05.2009.

GLAVIČASTI LAN (LINUM CAPITATUM) fam.Linaceae

Naseljava pretežno karbonatna i silikatna zemljišta u planinskom podrucju. Na nižim toplijim staništima ovu vrstu smjenjuje Linumflavum L. Izrazita je heliofita.

17.05.2009.

POCIJEP (MAIANTHEMUM BIFOLIUM ) fam. Liliaceae- Ljiljani

Zastupljen u acidofilnim šumama smrče, jele i bora na sviježim slabo kiselim zemljištima.

17.05.2009.

KOPITNJAK (ASARUM EUROPAEUM L.) fam. Aristolochiceae-Vučje stope

Pretežno raste u mezofilnim šumskim zajendnicama na bazama zasićenim ili slabo kiselim zemljištima. Izrazito mirmekhorna biljka.

14.05.2009.

KAĆUN-VISOKI SALEP ( ORCHIS MORIO) Familija Orchidaceae- Kaćuni

Zastupljen na rubovima šuma, tresetištima gdje je zemljište blago humozno i rasteresito.

14.05.2009.

ZAVRATA BIJELA (CEPHALANTHERA LONGIFOLIA L.) familija Orchideaceae (KAĆUNI)

Prelijepa biljka koja naseljava termofilne zajednice od nizina do planinskog vegetacijeskog pojasa cvijeta od maja do juna.

14.05.2009.

SRIJEMUŠ-MEDVEĐI LUK (Allium ursinum l.) LILIACEAE (LJILJANI)

Srijemuš ima jak miris na luk. Ima primjenu kao začinska biljka. Nalazimo je najčešće na bazičnim, neutralnim do umjereno kiselim zemljištima. Inače je mirmekohorna biljka.

12.05.2009.

DAN I NOĆ ( Viola tricolor ) Familija Violaceae - Ljubičice

Dan i noć je jednogodišnja, zeljasta biljka visine do 30 cm. Naseljava livade, nizijskog i gorskog pojasa.

12.05.2009.

MLAĐA ŠUPLJA- ŠUPALJKA ( corydalis cava ) Familija Papaveraceae-Makovi

Nalazimo je u vlažnim , svijetlim, listopadnim šumama od nizina do subalpinskog pojasa.

12.05.2009.

DEVETOLISNA REŽUHA ( dentaria ennephyllos l.) Familija Cruciferae (Krstašice)

Nalazimo je u zajednicama bukovih, jelovih i smrčevih šuma. Raste na svježim, bogatim ,neutralnim do umjereno kiselim zemljištima.

10.05.2009.

ZEČIJA KISELICA ( Oxalis acetosella l.) Fam. Oxalidaceae (kiselica)

Živi u sjenovitim,listopadnim, četinarskim i mješovitim šumama. Raste na svježim umjereno hranjivim i kiselim zemljištima.

10.05.2009.

KUKAVIČICA VENECIJANSKA ( Lathyrus venetus) Fam.Papilionaceae (mahunarke)

10.05.2009.

KUKAVIČICA ( Lathyrus vernus) Fam. Papilionaceae-Mahunarke

Česta je u šumi rasta običnog graba i u bukovoj šumi. Raste na pretežno krečnjačkim zemljištima.

08.05.2009.

MRTVA KOPRIVA ŽUTA (LAMIASTRUM GALEOBDOLUN L ) FAMILIJA LABIATAE (usnatice)

Mirmekhorna biljka koja naseljava mezofilne šume reda bukve.Medonosna je biljka.

08.05.2009.

BIJELA RADA (TRATINČICA) (BELLIS PERENNIS L) FAMILIJA ASTERECEAE (glavočike)

Naseljava livade i pašnjake nizijskog , brdskog i gorskog pojasa.Medonosna je biljka.

07.05.2009.

SALOMONOV PEČAT OBIČNI (POLYGONATUM MULTIFLORUM L) FAMILIJA LILACEAE (ljiljani)

Raste na svježim hranjivim do umjereno kiselim zemljištima u mezofilnim hrastovim i bukovim šumama.Ljekovita je biljka.

07.05.2009.

BIJELI KOZLAC (ARUM ITALICUM ) FAMILIJA ARACEAE (kozlaci)

Raste na svježim,hranjivim ili slabo ilovičastim zemljištima. Vrsta je polimorfna i najčešće je nalazimo na rubovima kraških šume i šikara submediteranskog područja.

06.05.2009.

JAGLAC PROLJEĆNI (PRIMULA VERIS L SUBSP. COLUMNAE) FAMILIJA PRIMULACEAE (jagorčevine)

Rasprostaranjena je na livadama i pašnjacima od brdskog do alpinskog pojasa. Mlado lišće služi kao vitaminsko povrće .

06.05.2009.

PAVLOVAC (AREMONIA AGRIMONOIDES ) FAMILIJA ROSACEAE (ruže)

Mirmekhorna biljka koja raste po listopadnim i četinarskim šumama.

06.05.2009.

ĐURĐEVAK (CONVOLLARIA MAJALIS L) FAMILIJA LILIACEAE (ljiljani)

Raste po listopadnim šumama i šikarama na umjereno kiselim zemljištima. Inače sadrži otrovne gliozide i alkaloide i koristi se u službenoj medicini.

05.05.2009.

VIJUGASTA GRAHORICA (VICIA SEPIUM L.) familija Fabaceae;

Pripada kategoriji odličnih krmnih biljaka, te se u novije vrijeme sve češće uvodi u kulturu. Dobra je medonosna biljka.

02.05.2009.

PTIČIJA GRAHORICA ( VICIA CRACCA L) familija FABACEAE (leptirnjače)

Medonosna je i ljekovita biljka.Njene različite populacije naseljavaju higromezofilne livade i pašnjake.

02.05.2009.

DRAGOLJUB DIVLJI (TROPAEOLUM MAIUS L)

U proljece iz podanka sa dva lsta , slična ženskoj bokvici izraste stabljika do 20 cm.Na vrhu stabljike je klas vrlo lijepih žućkasto-bijelih cvjetića.Raste u svijetlim šumama i gajevima. Ljekovita je biljka.

Botanički vrt
<< 05/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Za sve informacije, facebook profil : http://www.facebook.com/kemal.colak.948?fref=ts
BILJKE SARAJEVSE REGIJE-SADRŽAJ:
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
482656

Powered by Blogger.ba